Tháng Chín 23, 2017 Tư vấn Không có phản hồi

[:vi]Có. Đóng thêm móc sắt có bản mã và dùng nở sắt
Ở các cửa hàng vật liệu xây dựng đều có bán móc sắt và nở sắt, mỗi bản mã có 5 vị trí để bắt nở sắt , khoan và bắt 4 nở sắt 8 hoặc 10 vào trần bê tông rồi đóng và vít cho nở sắt , đầu của nở sắt sẽ nở ra giữ chặt nở trên trần bê tông.[:]

Written by admin